Ambulant Pedagogische Adviespraktijk

 

Floorplay

Floorplay is een methode die uitgaat van specifieke fases die een kind doorloopt in zijn ontwikkeling.

Binnen de Floorplay methode staan spel en plezier voorop. Het is een methode waarbij spel het middel is. Wanneer je kind plezier ervaart zal het ontspannen zijn. Vanuit deze ontspanning kan je kind zich gaan ontplooien. Als ouder leer je hoe je kunt aansluiten bij de interesses en de belevingswereld van je kind. Je leert hoe je het contact aan kunt gaan, kunt vasthouden en verdiepen, hoe je reacties uit kunt lokken en hoe jij je kind uiteindelijk kunt bewegen tot gewenst gedrag. Je hebt als ouder dan ook een belangrijke rol in deze therapie

Het kan gebeuren dat er vragen ontstaan over de ontwikkeling van je kind en dat je als ouder niet goed weet hoe je op de juiste manier kunt aansluiten bij de behoeftes van je kind. Je kan je voorstellen dat je kind zich onbegrepen kan voelen of erg hard moet werken om aan de verwachtingen te voldoen. Dit vraagt veel energie van een kind en hierdoor kan het gebeuren dat je kind extra dwars gedrag laat zien of zich juist meer terugtrekt.

Middels de Floorplay methode leren wij je als ouder het contact te verdiepen en beter aan te sluiten bij de ontwikkeling/behoeften van je kind. Hierdoor zal je kind zich verbaal en/of sociaal-emotioneel verder kunnen ontplooien. Als ouder leer je hoe jij je kind tot gewenst gedrag kunt bewegen.

“Het eerste wat een kind leert, leert het kind in een emotionele relatie.” (Citaat van Stanley Greenspan, die de “methode FloorPlay” heeft ontwikkeld).

Wij observeren je kind in een spelsituatie, waarbij we letten op het spelgedrag, de keuze van het spelmateriaal en op welke manier je kind speelt.  Al deze punten geven belangrijke aanknopingspunten om de juiste behandelroute te bepalen. 

Zonodig kunnen wij gebruik maken van videobeelden/opnames ter ondersteuning van de behandeling. Dat is natuurlijk best spannend en kan ook confronterend zijn. Onze ervaring is dat het desondanks vaak zorgt voor meer inzicht bij de ouders. De optie om gebruik te maken van video opnames gebeurt natuurlijk altijd in overleg. De behandeling is altijd in de combinatie van ouder met kind. 

De Floorplay methode richt zich in principe op kinderen van 1 jaar t/m 8 jaar waarbij vragen zijn betreffende de sociaal- emotionele ontwikkeling.

De behandeling vindt in principe plaats in de thuissituatie. Wanneer dit niet mogelijk is wordt in onderling overleg bekeken welke andere mogelijkheden er zijn.