Ambulant Pedagogische Adviespraktijk

 

Schoolobservatie en advies

Om verschillende redenen kan er een observatie binnen het onderwijs, kinderdagverblijf of peuterspeelzaal ingezet worden. Soms is het passend om een juist beeld te krijgen in combinatie met de behandeling thuis. Door op school te gaan kijken maak je daardoor het plaatje compleet. En in andere gevallen komt de vraag vanuit het onderwijs omdat juist daar opvallend gedrag wordt gezien. Zowel in de thuissituatie als op school kan teruggetrokken of juist druk gedrag, opstandigheid, boosheid of somberheid worden gesignaleerd. Ook komt het voor dat het kind onvoldoende mee kan komen op school of last heeft van vermoeidheid of concentratie problemen.

Als je kind niet op zijn plek zit op school om welke reden dan ook kan dit ten koste gaan van het plezier op school, de schoolresultaten en het gedrag van het kind. Na een observatie kunnen we een gepaste behandeling aanbieden en samen met ouder en leerkracht een plan opstellen om het kind binnen de schoolse setting te helpen.