Ambulant Pedagogische Adviespraktijk

 

Voor onderwijsprofessionals

Met de invoering van de Wet Passend Onderwijs, is de diversiteit aan ontwikkelingsproblemen bij leerlingen sterk toegenomen. Hierdoor kan het voorkomen dat leerkrachten of overige professionals binnen het (basis)onderwijs zich onthand voelen als het gaat om een zorgleerling.  Er kan dan behoefte ontstaan aan externe ondersteuning van een specialist op gebied van ontwikkelingsproblemen. Door middel van een observatie en een gesprek met de leerkracht kunnen wij gericht adviseren over de manier van aanpak en waarom dit voor deze specifieke leerling het passende advies is. Er is niet altijd een heel intensief traject nodig om een leerling en leerkracht weer op weg te helpen.

Als een leerling individuele begeleiding nodig blijkt te hebben met de therapeut, dan is dit ook mogelijk. De observatie, de informatie van de ouders en de leerkracht zullen voor ons de leidraad zijn voor het traject met deze leerling.