Ambulant Pedagogische Adviespraktijk

 

Psycho-educatie

‘Waarom is pycho-educatie nodig? Voelt mijn kind zich niet al speciaal genoeg?’ is een vaak gehoorde opmerking. Je wilt als ouder misschien niet de nadruk leggen op de diagnose. Terwijl je kind weet of voelt dat het bij hem (of haar) net anders gaat dan bij de kinderen om hem (of haar) heen. Uit ervaring weten wij dat het voor de meeste kinderen uiteindelijk een opluchting kan zijn als ze begrijpen waarom ze zich zo voelen. 

Voor ouders en andere gezinsleden blijkt dat de aangereikte hulp beter beklijft en beter wordt uitgevoerd wanneer zij inzicht hebben in het ontwikkelingsprobleem van het kind.

Psycho-eduactie geven wij veelal door de informatie betreffende de diagnose in begrijpbare taal in een aantal sessies door te nemen. De vragen die leven bij de omgeving van het kind zijn vaak een belangrijke leidraad in het vormgeven van de psycho-educatie. 

Bij de psycho educatie maken wij onder andere gebruik van Brain Blocks 

Psycho-educatie is geschikt voor ouders, andere betrokkenen binnen het gezin, leerkrachten en leidsters. Voor kinderen hangt het van het kind en de leeftijd af of je pyscho-educatie geeft en op welke manier.